TERMENE DE VALABILITATE.

TERMENE DE VALABILITATE.

Paşaportul simplu electronic are valabilitatea:
– 3 ani pentru minorii cu vârsta sub 12 ani;
– 5 ani pentru persoanele cu vârsta între 12 ani şi 18 ani
– 10 ani pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani
Paşaportul simplu temporar are valabilitate 12 luni.

NOTĂ:
– Valabilitatea paşapoartelor încetează de drept la data la care se constată de către
autorităţile competente faptul cã sunt deteriorate ori distruse sau, după caz, existenţa în conţinutul acestora a unor ştersături ori modificări operate fără drept.
– Paşapoartele simple, eliberate înainte de punerea în circulaţie a paşaportului simplu electronic, îşi păstrează valabilitatea până la data înscrisă în fila informatizată.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *