Preschimbarea permisului de conducere al membrilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine

Preschimbarea permisului de conducere al membrilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine

Permisele de conducere străine ale membrilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare străine, ale corespondenţilor de presă străini, precum şi ale reprezentanţilor organizaţiilor economice, culturale sau ai altor organizaţii străine, cu statut diplomatic, acreditaţi în România, pot fi preschimbate, cu toate categoriile înscrise în acestea, indiferent de statul emitent.

Pentru preschimbare se vor depune următoarele documente:

1)     documentul de identitate, în original şi în copie, respectiv paşaport diplomatic şi carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, paşaport de serviciu şi carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe, precum şi documentul din care rezultă codul numeric personal atribuit de autorităţile competente din România;

2)     cererea solicitantului completată lizibil şi cu majuscule, care să aibă ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color cu dimensiunea 35/38,5 mm de dată recentă, precum şi semnătura;

3)     permisul de conducere naţional eliberat de autorităţile străine, prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011, în original. Dacă permisul este eliberat de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011, se depune şi traducerea legalizata în limba româna a acestuia; sau

4)     documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, dacă acesta din urmă a fost eliberat de autorităţile competente ale statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) la Ordin. În cazul în care documentul nu este întocmit în limba româna, se depune şi traducerea legalizată în limba româna a acestuia;

5)     fişa medicală, în original şi copie, completată de o unitate de asistenţă medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menţionate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare, în cazul în care se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă;

6)     dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 68 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor.

Membrii misiunilor oficiale pe teritoriul României, sub egida unei organizaţii internaţionale interguvernamentale depun şi documentul emis de catre o autoritate/instituţie publică din România, din care să rezulte că acesta se afla într-o astfel de misiune oficiala pe teritoriul României.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *