Permisul meu de conducere a fost reținut în străinătate ca urmare a deteriorării ori expirării perioadei de valabilitate. Pot solicita eliberarea unui nou permis de conducere ?

Permisul meu de conducere a fost reținut în străinătate ca urmare a deteriorării ori expirării perioadei de valabilitate. Pot solicita eliberarea unui nou permis de conducere ?

Da, cu condiția depunerii următoarelor documente: cererea solicitantului în care veți indica situația dvs., actul de identitate – original si copie, fișa medicală, contravaloarea permisului de conducere în valoare de 68 lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *