Eliberarea unei/unor plăci cu număr de înmatriculare reclamate ca fiind pierdute, furate sau deteriorate

Eliberarea unei/unor plăci cu număr de înmatriculare reclamate ca fiind pierdute, furate sau deteriorate

1) Cererea solicitantului;

2) Declaraţia de pierdere/furt sau dovada din care să rezulte că numărul a fost deteriorat;

3) Cartea de identitate a vehiculului, original şi copie;

4) Certificat de înmatriculare, original si copie;

5) Placa/plăcile cu numărul de înmatriculare deteriorat.

6) Dovada de plată a contravalorii noilor plăcuţe de înmatriculare – 20 lei-placa tip A (dreptunghiulară) sau 40 lei – perechea, 23 lei-placa tip B (pătrată) sau 17 lei-placa tip C (moto);

7) Actul de identitate al solicitantului, original şi copie;

8) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

9) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Descarca Document

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *