Eliberarea permisului de conducere în cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate

Eliberarea permisului de conducere în cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate

În cazul cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate dar care au domiciliul sau reşedinţa în România, cererea privind eliberarea permisului de conducere poate fi depusă prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Procura poate fi autentificată şi de autorităţile străine, caz în care trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga.

Mandatarul va prezenta următoarele:

1) cererea privind eliberarea permisului de conducere, tehnoredactată sau completată citeț, cu majuscule, semnată de titular în faţa funcţionarului consular, care confirmă acest lucru prin semnătură şi ştampilă;

2) două fotografii color de dată recentă ale titularului, respectând specificaţiile din nota bene, în format 35 x 38,5 mm, care se aplică pe cerere, în spaţiul anume destinat, respectiv în colţul din dreapta sus al procurii speciale şi se certifică prin aplicarea timbrului sec al misiunii diplomatice/oficiului consular;

3) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 68 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

4) permisul de conducere, atunci când acesta se află în posesia titularului – în cazul pierderii sau furtului permisului de conducere titularul declară acest fapt prin completarea corespunzătoare a cererii;

-în cazul cetăţenilor români, copia actului de identitate al titularului, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România,

-în cazul cetăţenilor străini, copia cărţii de rezidenţă, permisului de şedere, certificatului de înregistrare însoţit de copia paşaportului, a paşaport diplomatic/serviciu;

5) documentul emis de o unitate medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere, care trebuie să îndeplinească după caz, condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga; documentul se prezintă la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în original, însoţit de traducerea legalizată de către funcţionarul consular doar în cazul în care se solicită eliberarea unui permis cu o nouă valabilitate administrativă;

Pentru persoanele care locuiesc temporar în Republica Franceză, acest document nu necesită supralegalizare întrucât între România şi Republica Franceză există Convenţia bilaterală privind asistenţa juridică în materie civilă şi comercială, ratificată prin Decretul nr.77 din 1975.

6) procura specială şi actul de identitate al mandatarului, în original şi copie.

Nota bene

În vederea realizării unor fotografii corespunzătoare, vă rugăm să vă asiguraţi că :

a) fotografiile sunt de dată recentă;

b) fotografiile reprezintă fizionomia actuală a titularului;

c) sunt realizate din faţă, pe un fond clar, de culoare albă, astfel încât să permită identificarea conturului capului;

d) titularul fotografiei nu are capul acoperit sau ochii închişi, iar expresia feţei acestuia este neutră;

e) dacă titularul are capul acoperit, din raţiuni religioase, faţa acestuia este în mod clar vizibilă şi fără umbre de la baza bărbiei şi până la frunte;

f) dacă titularul poartă ochelari, lentilele acestora nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi atât lentilele cât şi ramele nu ascund sau acoperă nicio porţiune a ochilor.

Descarca Document

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *