Eliberarea duplicatului permisului de conducere românesc pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative

Eliberarea duplicatului permisului de conducere românesc pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative

a) cererea titularului, se editează informatic la ghiseu și se înmânează titularului pentru a o semna și pentru a completa informațiile privind motivul lipsei permisului de conducere și dovada plății contravalorii duplicatului. Dacă se solicită eliberarea duplicatului prin corespondență sau e-mail se poate descărca prin activarea butonului descarcă;

b) în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România;

c) în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;

d) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 68 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

e) permisul de conducere, în caz de deteriorare sau pentru schimbarea numelui.

  • În cazul pierderii, reţinerii într-un stat membru UE sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);
  • Pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi transmisă şi prin corespondenţă la adresa poştală sau adresa elecronică a Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor judeţean, fiind necesar să ataşaţi cererii şi celelalte documente, scanate.

           În cazul transmiterii prin poşta electronică este obligatorie predarea/prezentarea documentelor în original la ridicarea permisului de la ghişeul eliberarări permise. Documentul se ridică personal de la sediul serviciului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *