Documente necesare radierii unui vehicul din circulație, la cerere, în cazul în care deţinătorul nu mai doreşte menţinerea vehiculului în circulaţie

Documente necesare radierii unui vehicul din circulație, la cerere, în cazul în care deţinătorul nu mai doreşte menţinerea vehiculului în circulaţie:

 1) Cererea solicitantului;

2) Copia unui document care atestă deţinerea unui garaj, teren, curte, parcare, unde va fi depozitat vehiculul respectiv;

3) Certificatul de înmatriculare – original;

4) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;

5) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;

6) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale sau certificatul de atestare fiscală;

7) Certificatul de radiere – 3 exemplare;

8) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

9) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

10) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

În cazul radierii vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1997, care dețin certificate de înmatriculare și numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricație mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declarații pe proprie răspundere a titularului sau a moștenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulație și nu mai circulă pe drumurile publice.

Descarca Document

Descarca Document

Descarca Document

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *