Documente necesare pentru radierea unui autovehicul din circulație în cazul declarării furtului vehiculului

Documente necesare pentru radierea unui autovehicul din circulație în cazul declarării furtului vehiculului:

1) Cererea solicitantului;

2) Documentul emis de poliţie care atestă furtul în ţară sau străinătate;

3) Certificatul de înmatriculare – original;

4) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;

5) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii Administraţiei Publice locale (D.I.T.L.);

6) Certificatul de radiere – 3 exemplare;

7) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

8) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

9) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Descarca Document

Descarca Document

Descarca Document

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *