Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică numărul de înmatriculare

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică numărul de înmatriculare

1) Cererea solicitantului;

2) Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;

3) Certificatul de înmatriculare în original;

4) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;

5) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA) în termenul de valabilitate;

6) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei, se poate achita numerar la ghișeul de depunere documente;

7) Dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi, după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare (40 lei – număr la rând sau 85 lei – număr preferențial), se achită la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

8) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

9) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

10) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Descarca Document

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *