Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifica date despre vehicul (serie şasiu, culoare, serie C.I.V. etc.)

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifica date despre vehicul (serie şasiu, culoare, serie C.I.V. etc.)

1) Cererea solicitantului;

2) Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării motorului care are o capacitate cilindrică diferită;

3) Cartea de identitate a vehiculului cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă Registrul Auto Român, în original şi copie;

4) Certificatul de înmatriculare în original.

5) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA) în termenul de valabilitate.

6) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

7) Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;

8) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;

9) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Descarca Document

Descarca Document

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *