Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când certificatul de înmatriculare a fost pierdut

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când certificatul de înmatriculare a fost pierdut

1) Cererea solicitantului;

2) Declaraţia solicitantului din care să rezulte pierderea;

3) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;

4) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare –37 lei, se poate achita la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

5) Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;

6) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

7) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul;

Descarca Document

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *