DE UNDE RIDIC PAŞAPORTUL? NU POT RIDICA PAŞAPORTUL LA DATA PROGRAMATĂ.

DE UNDE RIDIC PAŞAPORTUL? NU POT RIDICA PAŞAPORTUL LA DATA PROGRAMATĂ.

      Paşaportul simplu electronic se poate ridica, la cerere, de la oricare serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau oficiu consular/misiune diplomatică, al/a României în străinătate.

Paşaportul simplu temporar se ridică în ţară, de la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple iar în străinătate, de la misiunea diplomatică sau oficiul consular, ale României, unde s-a depus cererea.

Paşaportul se poate ridica la o data ulterioară celei menţionate în tichetul primit la depunerea documentelor (în timpul programului de lucru cu publicul). Paşapoartele neridicate se păstrează pe întreaga perioadă de valabilitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *