CUM POT RECUPERA CONTRAVALOAREA PAŞAPORTULUI DACĂ NU MAI AM NEVOIE DE PAŞAPORT ?

 CUM POT RECUPERA CONTRAVALOAREA PAŞAPORTULUI DACĂ NU MAI AM NEVOIE DE PAŞAPORT ?

      Puteţi solicita restituirea contravalorii paşaportului printr-o cerere adresată Instituţiei Prefectului a judeţului în contul căreia aţi achitat contravaloarea paşaportului, în care veţi menţiona contul IBAN în care doriţi să vi se restituie suma, la care veţi ataşa dovada plăţii în original şi o copie a cărţii de identitate. Subliniem faptul că documentul de plată trebuie să conţină menţiunea “Contravaloare paşaport neutilizată” şi ştampila, aplicate de către Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple judeţean/al municipiului Bucureşti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *