Conţinutul dosarului de examen auto

Conţinutul dosarului de examen auto 1) cerere tip; 2) fișa de școlarizare – valabilă un an de zile de la data absolvirii cursurilor – emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, în care se consemnează şi avizul medical; 3) certificatul de cazier judiciar, în termenul…

ESTE OBLIGATORIU PAŞAPORTUL PENTRU A CĂLĂTORI ÎN SPAŢIUL UNIUNII EUROPENE?

ESTE OBLIGATORIU PAŞAPORTUL PENTRU A CĂLĂTORI ÎN SPAŢIUL UNIUNII EUROPENE?       Cetăţenii români pot călători în străinătate în baza unui document de călătorie valabil (paşaport simplu, paşaport simplu electronic/temporar). În prezent, cartea de identitate valabilă constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene. Având în vedere că…

PAŞAPORTUL VA EXPIRA (ex: săptămâna / luna următoare / etc.), POT IEŞI DIN ŢARĂ?

PAŞAPORTUL VA EXPIRA (ex: săptămâna / luna următoare / etc.), POT IEŞI DIN ŢARĂ?       Potrivit normelor legale, paşaportul este valabil până la data expirării înscrisă în pagina informatizată a acestuia. Având în vedere că reglementarea condiţiilor de intrare, şedere sau tranzit al unei ţări reprezintă un drept al statului în cauză, înainte de călătoria în…

DE UNDE RIDIC PAŞAPORTUL? NU POT RIDICA PAŞAPORTUL LA DATA PROGRAMATĂ.

DE UNDE RIDIC PAŞAPORTUL? NU POT RIDICA PAŞAPORTUL LA DATA PROGRAMATĂ.       Paşaportul simplu electronic se poate ridica, la cerere, de la oricare serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau oficiu consular/misiune diplomatică, al/a României în străinătate. Paşaportul simplu temporar se ridică în ţară, de la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa…

UNDE GĂSESC CEREREA PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI?

 UNDE GĂSESC CEREREA PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI?      Cererea se generează în sistem informatic la momentul depunerii la ghişeu a tuturor documentelor necesare şi se prezintă solicitantului pentru verificarea datelor înscrise şi pentru semnătură.  

AM SCHIMBAT NUME/PRENUME/CNP, TREBUIE SĂ SOLICIT UN NOU PAŞAPORT?

AM SCHIMBAT NUME/PRENUME/CNP, TREBUIE SĂ SOLICIT UN NOU PAŞAPORT?       Când au intervenit modificari privind datele de identitate (nume/prenume/CNP) titularul unui paşaport are obligaţia de a nu folosi documentul de calatorie. Fapta constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional.