Eliberarea unui permis de conducere românesc cu o nouă valabilitate administrativă

Eliberarea unui permis de conducere românesc cu o nouă valabilitate administrativă Se poate solicita eliberarea unui permis de conducere înainte sau după expirare, după efectuarea vizitei medicale, pe baza următoarelor documente a) cererea titularului se editează informatic la ghiseu și se înmânează titularului pentru a o semna și pentru a completa informațiile privind fișa medicală și dovada…

Eliberarea duplicatului permisului de conducere românesc pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative

Eliberarea duplicatului permisului de conducere românesc pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative a) cererea titularului, se editează informatic la ghiseu și se înmânează titularului pentru a o semna și pentru a completa informațiile privind motivul lipsei permisului de conducere și dovada plății contravalorii duplicatului. Dacă se solicită…

Eliberarea permisului de conducere în cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate

Eliberarea permisului de conducere în cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate În cazul cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate dar care au domiciliul sau reşedinţa în România, cererea privind eliberarea permisului de conducere poate fi depusă prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată de misiunile…

Preschimbarea permisului de conducere străin cu document similar românesc

Preschimbarea permisului de conducere străin cu document similar românesc Pentru preschimbarea permisului de conducere străin cu document similar românesc, titularul va depune personal dosarul de preschimbare care conţine urmştoarele documente: 1) cererea solicitantului; 2) permisul de conducere naţional eliberat de autorităţile străine, prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011, în original.…

Preschimbarea permisului de conducere al membrilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine

Preschimbarea permisului de conducere al membrilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine Permisele de conducere străine ale membrilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare străine, ale corespondenţilor de presă străini, precum şi ale reprezentanţilor organizaţiilor economice, culturale sau ai altor organizaţii străine, cu statut diplomatic, acreditaţi în România, pot fi preschimbate, cu toate categoriile înscrise…

Am fost admis la examenul în vederea obținerii permisului de conducere. Cum pot intra în posesia permisului de conducere ?

Am fost admis la examenul în vederea obținerii permisului de conducere. Cum pot intra în posesia permisului de conducere ? Permisele de conducere emise de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, ca urmare a obținerii prin examen se transmit numai prin poștă la domiciliul titularilor folosind serviciul de curierat al…

Permis de conducere reținut. Unde se susține examenul pentru reducerea perioadei de suspendare ?

Permis de conducere reținut. Unde se susține examenul pentru reducerea perioadei de suspendare ? Verificarea cunoașterii regulilor de circulație de către contravenient se efectuează la serviciul poliției rutiere care il are în evidență, reducerea perioadei de suspendare operând cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.221 din Regulamentul de aplicare al OUG nr.195/2002, cu modificările și completările…

În ce perioadă pot intra în posesia permisului de conducere după depunerea dosarului de preschimbare a permisului de conducere străin

În ce perioadă pot intra în posesia permisului de conducere după depunerea dosarului de preschimbare a permisului de conducere străin Preschimbarea permisului de conducere poate fi efectuată numai după confirmarea autenticității și valabilității acestuia, pe categorii, de către autoritatea competentă a statului care l-a eliberat. Termenul de eliberare este de 15 zile de la încheierea…