ESTE OBLIGATORIU PAŞAPORTUL PENTRU A CĂLĂTORI ÎN SPAŢIUL UNIUNII EUROPENE?

ESTE OBLIGATORIU PAŞAPORTUL PENTRU A CĂLĂTORI ÎN SPAŢIUL UNIUNII EUROPENE?       Cetăţenii români pot călători în străinătate în baza unui document de călătorie valabil (paşaport simplu, paşaport simplu electronic/temporar). În prezent, cartea de identitate valabilă constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene. Având în vedere că…

PAŞAPORTUL VA EXPIRA (ex: săptămâna / luna următoare / etc.), POT IEŞI DIN ŢARĂ?

PAŞAPORTUL VA EXPIRA (ex: săptămâna / luna următoare / etc.), POT IEŞI DIN ŢARĂ?       Potrivit normelor legale, paşaportul este valabil până la data expirării înscrisă în pagina informatizată a acestuia. Având în vedere că reglementarea condiţiilor de intrare, şedere sau tranzit al unei ţări reprezintă un drept al statului în cauză, înainte de călătoria în…

DE UNDE RIDIC PAŞAPORTUL? NU POT RIDICA PAŞAPORTUL LA DATA PROGRAMATĂ.

DE UNDE RIDIC PAŞAPORTUL? NU POT RIDICA PAŞAPORTUL LA DATA PROGRAMATĂ.       Paşaportul simplu electronic se poate ridica, la cerere, de la oricare serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau oficiu consular/misiune diplomatică, al/a României în străinătate. Paşaportul simplu temporar se ridică în ţară, de la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa…

UNDE GĂSESC CEREREA PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI?

 UNDE GĂSESC CEREREA PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI?      Cererea se generează în sistem informatic la momentul depunerii la ghişeu a tuturor documentelor necesare şi se prezintă solicitantului pentru verificarea datelor înscrise şi pentru semnătură.  

AM SCHIMBAT NUME/PRENUME/CNP, TREBUIE SĂ SOLICIT UN NOU PAŞAPORT?

AM SCHIMBAT NUME/PRENUME/CNP, TREBUIE SĂ SOLICIT UN NOU PAŞAPORT?       Când au intervenit modificari privind datele de identitate (nume/prenume/CNP) titularul unui paşaport are obligaţia de a nu folosi documentul de calatorie. Fapta constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional.

Deţin un paşaport aflat în termen de valabilitate, pot solicita un nou paşaport?

DEŢIN UN PAŞAPORT AFLAT ÎN TERMEN DE VALABILITATE, POT SOLICITA UN NOU PAŞAPORT?       Da, puteţi solicita eliberarea unui nou paşaport simplu electronic sau paşaport simplu temporar, chiar dacă cel deţinut în prezent se afla în termen de valabilitate. Paşaportul anterior se anulează şi se restituie titularului, la solicitarea noului document de călătorie.

Când se eliberează paşaport simplu temporar?

Când se eliberează paşaport simplu temporar?       Paşaportul simplu temporar se eliberează în următoarele situaţii:        pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic; în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are…

PAŞAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC SE ELIBEREAZĂ ÎN REGIM DE URGENŢĂ?

PAŞAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC SE ELIBEREAZĂ ÎN REGIM DE URGENŢĂ?       Paşaportul simplu electronic nu se eliberează în regim de urgenţă. În ţară, paşaportul simplu electronic este eliberat în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Documentul care poate fi eliberat în regim de urgenţă este paşaportul simplu temporar (valabilitate 12 luni). Acest tip…