Vechiul achiziționat din România sau dintr-un alt stat UE care nu a fost niciodată înmatriculat

Vechiul achiziționat din România sau dintr-un alt stat UE care nu a fost niciodată înmatriculat 1) Cererea solicitantului; 2) Fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale; În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare…

Vehicul achiziţionat din România şi este înmatriculat în Bucureşti sau alt judeţ (transcriere)

Vehicul achiziţionat din România şi este înmatriculat în Bucureşti sau alt judeţ (transcriere) 1) Cererea solicitantului ; 2) Fişa de înmatriculare, semnată de fostul şi noul propietar, vizată la organul fiscal teritorial competent (în locul vizei fostului propietar se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal teritorial competent); În cazul înscrierii în certificatul…

Vehicul achiziţionat din afara UE şi care a mai fost înmatriculat

Vehicul achiziţionat din afara UE şi care a mai fost înmatriculat 1) Cererea solicitantului; 2) Fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia.…

Vehicul achiziţionat din afara UE şi care nu a fost niciodată înmatriculat

Vehicul achiziţionat din afara UE şi care nu a fost niciodată înmatriculat: 1) Cererea solicitantului; 2) Fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale; 3) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei, se poate achita la ghișeu odată cu depunerea documentelor; 4) Actul de…

Vehicul achiziţionat din UE care a mai fost înmatriculat

Vehicul achiziţionat din UE care a mai fost înmatriculat 1) Cererea solicitantului; 2) Fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia. 3) Dovada plăţii…

Documente necesare radierii unui vehicul din circulație, la cerere, în cazul în care deţinătorul nu mai doreşte menţinerea vehiculului în circulaţie

Documente necesare radierii unui vehicul din circulație, la cerere, în cazul în care deţinătorul nu mai doreşte menţinerea vehiculului în circulaţie:  1) Cererea solicitantului; 2) Copia unui document care atestă deţinerea unui garaj, teren, curte, parcare, unde va fi depozitat vehiculul respectiv; 3) Certificatul de înmatriculare – original; 4) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare; 5)…

Documente necesare pentru radierea unui autovehicul din circulație în cazul declarării furtului vehiculului

Documente necesare pentru radierea unui autovehicul din circulație în cazul declarării furtului vehiculului: 1) Cererea solicitantului; 2) Documentul emis de poliţie care atestă furtul în ţară sau străinătate; 3) Certificatul de înmatriculare – original; 4) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie; 5) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii…